Головна » 2015 » Листопад » 15 » Розпочалися інтелектуальні змагання учнівської молоді
20:44
Розпочалися інтелектуальні змагання учнівської молоді

Листопад- місяць початку  низки інтелектуальних, творчих конкурсів учнівської молоді. Із 13.11.2015 року розпочався ІІ (районний) тур всеукраїнських учнівських олімпіад. Учні матимуть змогу виявити власні знання, уміння, навички в олімпіадах з 19  предметів, графік проведення яких затверджено управлінням освіти і науки Рівненської облдержадміністрації:

Проведення районного туру олімпіад, забезпечення участі в обласному турі організовано в рамках дотримання Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Рівненській області, затверджених наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 16.09.2013 року № 579, зареєстрованого в Рівненській обласній юстиції 24.09.2013 за № 42/11101.

 

Графік

     проведення ІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у  2015 – 2016 навчальному  році

№ з/п

Назва предмета

Клас

Дата проведення

Місце проведення

1

Українська мова і література

7 – 11

18.12.2015

Дубровицька загальноосвітня школа №1

2

Англійська мова

8 – 11

05.12.2015

Дубровицький навчально-виховний комплекс «Ліцей- школа»

3

Німецька мова

8 – 11

26.11.2015

Дубровицький навчально-виховний комплекс «Ліцей- школа»

4

Французька мова

8 – 11

14.12.2015

Дубровицька загальноосвітня школа №2

5

Історія

8 – 11

15.12.2015

Дубровицька загальноосвітня школа №1

6

Правознавство

9 – 11

21.12.2015

Дубровицька загальноосвітня школа №2

7

Математика

6 – 11

09.12.2015

Дубровицька загальноосвітня школа №2

8

Біологія

8 – 11

27.11.2015

Дубровицька загальноосвітня школа №1

9

Географія

8 – 11

20.11.2015

Дубровицький навчально-виховний комплекс «Ліцей- школа»

10

Економіка

9 – 11

25.11.2015

Дубровицька загальноосвітня школа №2

11

Астрономія

10 – 11

17.12.2015

Дубровицька загальноосвітня школа №2

12

Фізика

7 – 11

11.12.2015

Дубровицький навчально-виховний комплекс «Ліцей- школа»

13

Хімія

7 – 11

08.12.2015

Дубровицька

загальноосвітня школа №1

14

Екологія

10 – 11

03.12.2015

Дубровицький навчально-виховний комплекс «Ліцей- школа»

15

Інформатика

8 – 11

21.11.2015

Дубровицький навчально-виховний комплекс «Ліцей- школа»

16

Інформаційні технології

8 – 11

28.11.2015

Дубровицький навчально-виховний комплекс «Ліцей- школа»

17

Трудове навчання (технології)

9, 11

13.11.2015

Дубровицька

загальноосвітня школа №2

18

Російська мова і література

9 – 11

24.11.2015

Дубровицька

загальноосвітня школа №2

19

«Юне обдарування»

4 клас

30.11

Дубровицька

загальноосвітня школа №1

Правила

проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Рівненській області

 

I. Загальні положення

1.1. Правила проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Рівненській області (далі – Правила) визначають кількісний склад, місця й інші організаційні питання проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Рівненській області.

1.2. Загальне керівництво проведенням І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Рівненській області здійснюють відділи, управління освіти районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення Рівненської області.

1.3. Загальне керівництво проведенням ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Рівненській області здійснює управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

1.4. Організаційно­методичне забезпечення проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Рівненській області здійснюють районні (міські) методичні кабінети (центри).

1.5. Організаційно­методичне забезпечення проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Рівненській області здійснює Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти спільно з районними (міськими)методичними кабінетами (центрами).

1.6. Організаційно­методичне забезпечення проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Рівненській області здійснює Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти спільно з управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

1.7. І, ІІ, ІІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад у Рівненській області проводяться серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів із навчальних предметів,визначених у пункті 1.2 розділу I Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри,конкурси з навчальних предметів, конкурси­захисти науково­дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056 (Далі ­ Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади). 13.11.2015 Рівненська обласна державна адміністрація ­ Нормативна база http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/catalog/print/4171.htm 3/1.1

1.8. Графік проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів затверджується щорічно наказом управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

1.9. Для організації та проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіадіз навчальних предметів створюються організаційні комітети, а для перевірки виконаннязавдань та оцінювання результатів – журі, діяльність яких регламентується Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади та цими Правилами.Для складання завдань І етапу олімпіад створюються предметно­методичні комісії, склад яких затверджується наказом навчального закладу. Завдання ІІ етапу олімпіад готуються обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Для складання завдань ІІІ етапу олімпіад створюються предметно­методичні комісії, склад яких затверджується наказом управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

1.10. Під час проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад до складу оргкомітету входить координатор (призначається наказом управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації), який забезпечує координування та узгодження дій оргкомітету та відповідного журі під час підготовки та проведення олімпіад відповідно до вимог Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади та цих Правил.

1.11. Шифрування робіт учасників олімпіад проводиться координатором олімпіад та секретарем оргкомітету, і в той же день роботи передаються голові журі, а титульні сторінки – голові оргкомітету (у випадку його відсутності – заступнику голови оргкомітету).

1.12. Заклади освіти, на базі яких проводяться І, ІІ, ІІІ етапи олімпіад, готують приміщення і територію, матеріально­технічну базу, технічну і технологічну документацію, створюють безпечні умови для виконання олімпіадних завдань, виділяють, за потреби, для членів журі і оргкомітету спецодяг і захисні засоби.

Обладнання (механізми, машини, агрегати), інструменти, реактиви тощо для проведення олімпіад повинні бути однотипними або однакової продуктивності (потужності, вантажопідйомності, швидкості та ін.) та за можливості новими і найбільш поширеними, попередньо випробуваними і відрегульованими.

1.13. За відсутності звіту про проведення попереднього етапу та заявки про участь команди у відповідному етапі олімпіад, неправильного їх оформлення, порушення строку їх подання питання про допуск команди до змагань вирішується оргкомітетом на його засіданні та фіксується у протоколі.

1.14. У разі заміни з поважних причин деяких учасників олімпіад керівник команди не пізніше як за день до проведення олімпіади попереджає оргкомітет про зміни, а після прибуття до місця проведення змагань подає до оргкомітету оригінал нової заявки з зазначенням поважних причин заміни учнів та відповідних довідок, що їх підтверджують.

1.15. Забороняється втручання батьків учасників (або осіб, що їх замінюють) та інших осіб у перебіг змагань, проживання та харчування разом з учасниками змагань, участь у перевірці робіт та апеляцій.

Оргкомітетом можуть бути створені відповідні особливі умови для участі в змаганнях дитини з особливими потребами. Особа, яка супроводжує цю дитину, має обов’язково надати медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими.

1.16. Учасники олімпіад до початку змагань мають бути ознайомлені з порядком і правилами їх проведення, обладнанням, інструментами, матеріалами, характером і обсягом виконуваних робіт, видами і формами морального і матеріального заохочення тощо.

1.17. Учасники олімпіад повинні дотримуватися вимог їх проведення, норм і правил безпеки життєдіяльності, виконувати рішення оргкомітету і журі, виявляти бережливість у використанні обладнання, приладів, інструментів тощо.

1.18. Під час проведення олімпіад обробка та захист персональних даних учасників здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про захист персональних даних”.

13.11.2015 Рівненська обласна державна адміністрація ­ Нормативна база http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/catalog/print/4171.htm 4/11

ІІ. Проведення І, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів

2.1. Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів проводяться в чотири етапи:

I (перший) етап – шкільні (училищні);

II (другий) етап – районні (міські);

III (третій) етап – обласний;

IV (четвертий) етап – на державному рівні.

Проведення олімпіад I, II, III етапів із різних предметів одночасно забороняється.

2.2. І етап – шкільні (училищні) олімпіади.

2.2.1. Шкільні (училищні) олімпіади проводяться на базі загальноосвітніх, професійно­технічних навчальних закладів і міжшкільних навчально­виробничих комбінатів щороку у жовтні.

2.2.2. Порядок проведення, персональний склад оргкомітетів та журі, експерти­-консультанти I етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами навчального закладу.

2.2.3. Перелік предметів, із яких проводиться І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад, та класів, які беруть у ньому участь, визначається відповідним оргкомітетом загальноосвітнього навчального закладу відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади.

2.2.4. Завдання для учасників I етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів готують предметно­методичні комісії, склад яких затверджується наказом навчального закладу.

2.2.5. І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад проводиться в один тур.

2.3. ІІ етап – районні (міські) олімпіади.

2.3.1. Районні (міські) олімпіади проводяться у листопаді–грудні за графіком, який затверджує щорічно управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, серед загальноосвітніх та професійно­технічних навчальних закладів районів (міст).

2.3.2. Персональний склад оргкомітетів і журі, у тому числі голови, їх заступники,секретарі, експерти­консультанти, а також рішення відповідних оргкомітетів ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів затверджуються наказами відділів, управлінь освіти районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення.

2.3.3. Формування команд II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із кожного предмета здійснюють загальноосвітні та професійно­технічні навчальні заклади районів (міст) відповідно до вимог Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади та цих Правил.

2.3.4. ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів проводиться за завданнями, розробленими Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

2.3.5. ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад проводиться в один тур.

2.4. ІІІ етап – обласний.

2.4.1. ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад проводиться серед команд, сформованих відповідно до адміністративно­територіального підпорядкування навчальних закладів у січні­лютому за графіком, який затверджується щорічно наказом управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

2.4.2. Загальноосвітні навчальні заклади обласного підпорядкування беруть участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад окремими командами.

2.4.3. IІI етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів

13.11.2015 Рівненська обласна державна адміністрація ­ Нормативна база http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/catalog/print/4171.htm 5/11

проводиться на базі навчальних закладів, що розташовані у м. Рівне. Місця проведення ІІІетапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів затверджуються у рік проведення наказом управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

2.4.4. Персональний склад оргкомітетів і журі, у тому числі голови, їх заступники,секретарі, експерти­консультанти, координатор, а також рішення відповідних оргкомітетів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів затверджуються наказами управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

2.4.5. IІI етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів проводиться за завданнями Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти України.

Для складання завдань створюються предметно­методичні комісії, склад яких затверджується наказом управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

2.4.6. ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із фізики, хімії, біології, математики, інформатики, інформаційних технологій, трудового навчання проводяться у два­три тури.

2.5. Під час виконання завдань І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів забороняється користуватися довідниками, словниками,таблицями, картами, обчислювальними засобами, електронним обладнанням, засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони тощо), крім засобів, що офіційно дозволені оргкомітетом та журі та затверджені протоколом.

На практичних турах олімпіад дозволяється користуватися лише обладнанням,

програмним забезпеченням, друкованими матеріалами, що надаються оргкомітетом та журі.

Під час виконання письмових робіт, які підлягають шифруванню, забороняється використання будь­яких позначок, які сприяли б дешифруванню робіт.

2.6. Кожна олімпіада проводиться на базі загальноосвітніх навчальних закладів, міжшкільних навчально­виробничих комбінатів у межах одного міста (селища міського типу, селища, села).

ІІІ Учасники олімпіад

3.1. Учні мають право брати участь у кількох предметних олімпіадах за умови, що строки їх проведення не збігаються.

До участі в II, III етапах олімпіади допускаються тільки учні, які стали переможцями попереднього етапу відповідних змагань.

3.2. На всіх етапах олімпіад учні мають право брати участь у змаганнях за клас (курс) не молодший ніж клас (курс) їх навчання в загальноосвітніх, професійно­технічних навчальних закладах у межах визначених вікових груп для кожного навчального предмета.

Учасники олімпіад виступають у складі команд, сформованих відповідно до адміністративно­територіального підпорядкування навчальних закладів.

Учні загальноосвітніх навчальних закладів обласного підпорядкування виступають у складі команд закладів, у яких вони навчаються.

3.3. У I етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів беруть участь усі учні загальноосвітніх та професійно­технічних навчальних закладів, які бажають.

Будь­які обмеження права участі учнів в I етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів забороняються.

3.4. У II етапі олімпіад з навчальних предметів беруть участь:

3.4.1. Учні, що стали переможцями I етапу олімпіад відповідно:

з української мови і літератури 7­11 класів,

з російської мови і літератури 9­11 класів,

з іноземних мов 8­11 класів,

з правознавства 9­11 класів,

з історії 8­11 класів,

з економіки 9­11 класів,

13.11.2015 Рівненська обласна державна адміністрація ­ Нормативна база

http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/catalog/print/4171.htm 6/11

з математики 6­11 класів,

з біології 8­11 класів,

з географії 8­11 класів,

з хімії 7­11 класів,

з екології 10­11 класів,

з астрономії 10­11 класів,

з фізики 7­11 класів,

з інформатики 8­11 класів,

з інформаційних технологій 8­11 класів,

з трудового навчання 8­11 класів,

з педагогіки і психології 11 класу.

3.4.2. Учні відповідних курсів професійно­технічних навчальних закладів, що стали переможцями I етапу відповідних олімпіад.

3.5. У III етапі олімпіад із навчальних предметів беруть участь:

3.5.1. Учні загальноосвітніх навчальних закладів, що стали переможцями II етапу олімпіад і включені до складу команди району (міста) відповідно:

з української мови і літератури 8­11 класів,

з російської мови та літератури 9­11 класів,

з іноземних мов 9­11 класів,

з правознавства 9­11 класів,

з історії 8­11 класів,

з економіки 9­11 класів

з математики 7­11 класів,

з біології 8­11 класів,

з географії 8­11 класів,

з хімії 8­11 класів,

з екології 10­11 класів,

з астрономії 10­11 класів,

з фізики 8­11 класів,

з інформатики 8­11 класів,

з інформаційних технологій 9­11 класів,

з трудового навчання 9­11 класів,

з педагогіки і психології 11 класу.

3.5.2. Учні відповідних курсів професійно­технічних навчальних закладів, що стали переможцями II етапу відповідних олімпіад і включені до складу команди району (міста).

3.5.3. Учні загальноосвітніх навчальних закладів обласного підпорядкування, що стали переможцями відповідних олімпіад у своєму навчальному закладі, – у складі окремих команд.

3.6. Установити представництво учасників ІІ етапу олімпіад – від класу (паралелі) по одному переможцю.

3.7. Команді­учасниці ІІ етапу надається право включення до її складу, понад визначену за рейтингом кількість, одного додаткового учасника­переможця ІІ етапу відповідної олімпіади попереднього року.

3.8. Кількісний склад команд ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад визначається відповідно до їх рейтингу за результатами виступів у попередньому році.

3.9. Рейтинг команди (R) визначається як частка від ділення загальної кількості балів (ЗКБ), набраних усіма переможцями, які є членами даної команди, на загальну кількість членів команди (N), які фактично брали участь у змаганнях, тобто: R = ЗКБ/N.

Загальна кількість балів визначається як сума балів за кожний диплом, отриманий членом команди, із розрахунку:

за диплом І ступеня – 5 балів;

за диплом ІІ ступеня – 3 бали;

за диплом ІІІ ступеня – 1 бал.

13.11.2015 Рівненська обласна державна адміністрація ­ Нормативна база http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/catalog/print/4171.htm 7/11

3.10. На наступний рік формування команд ІІІ етапу олімпіад з урахуванням кількості класів, що беруть у них участь, здійснюється таким чином:

3.10.1. З математики – команда, яка розташована на І місці у списку, формує свій склад у кількості не більше 10­ти осіб;

команди, які посіли відповідно:

ІІ­ІІІ місця – не більше 9 осіб;

ІV­V місця – не більше 8 осіб;

VI­VII місця – не більше 7 осіб;

VIII­X місця – не більше 6 осіб.

Решта команд формується у складі не більше 5 учнів.

3.10.2. З української мови та літератури, історії, фізики, хімії, біології, географії, інформатики, трудового навчання – команда, яка розташована на І місці у списку, формує свій склад у кількості не більше 9 осіб;

команди, які посіли відповідно:

ІІ-­ІІІ місця – не більше 8 осіб;

ІV­-V місця – не більше 7 осіб;

VI­-VII місця – не більше 6 осіб;

VII-I­X місця – не більше 5 осіб.

Решта команд формується у складі не більше 4 учнів.

3.10.3. З іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська), російської мови та літератури, правознавства, економіки, інформаційних технологій – команда, яка розташована на І місці у списку, формує свій склад у кількості не більше 7 осіб;

команди, які посіли відповідно:

ІІ-­ІІІ місця – не більше 6 осіб;

ІV-­VІ місця – не більше 5 осіб;

VII­-VIII місця – не більше 4 осіб.

Решта команд формується у складі не більше 3 учнів.

3.10.4. З екології, астрономії, фізичної культури – команда, яка розташована на І місці у списку, формує свій склад у кількості не більше 5 осіб;

команди, які посіли відповідно:

ІІ-­ІII місця – не більше 4 осіб;

IV -­ X місця – не більше 3 осіб.

Решта команд формується у складі не більше 2 учнів.

3.10.5. З педагогіки і психології – команда, яка розташована на І місці у списку, формує свій склад у кількості не більше 2 осіб.

Решта команд формується у складі не більше 1 учня.

3.11. Установити представництво учасників ІІІ етапу олімпіад – від класу по одному переможцю.Команда, кількісний склад якої перевищує мінімальну квоту, повинна представити додаткових учасників у різних класах.

3.12. Винятки щодо участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів, не передбачені Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади та цими Правилами, заборонені.

3.13. Звіти (Додаток 1) про проведення І етапу олімпіад із навчальних предметів, тексти завдань із їх розв’язками та заявки (Додаток 2) на участь команд у наступному етапі оргкомітети I етапу надсилають до районних (міських) оргкомітетів до 1 листопада.

3.14. Звіти (Додаток 3) про проведення ІІ етапу (загальноосвітні навчальні заклади обласного підпорядкування – І етапу) та заявки на участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів оргкомітети цих олімпіад надсилають в електронному (Додаток 4) та паперовому (Додаток 5) вигляді до обласного оргкомітету протягом 10 днів після проведення відповідної олімпіади, але не пізніше 25 грудня.

3.15. Звіти про проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із 13.11.2015 Рівненська обласна державна адміністрація ­ Нормативна база http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/catalog/print/4171.htm 8/11

навчальних предметів, заявки на участь команд у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади оргкомітети надсилають до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України та оргкомітетам Всеукраїнських учнівських олімпіад (за місцем проведення) до 5 березня.

3.16. До місця проведення олімпіад учні прибувають організовано у супроводі керівника команди, маючи при собі паспорт або свідоцтво про народження, учнівський квиток, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків – фізичної особи або серії паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (за наявності), медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими та посвідчення про допуск до роботи на відповідних машинах та обладнанні.

3.17. Керівник команди призначається з числа вчителів, майстрів виробничогонавчання, викладачів навчальних закладів, які брали участь у підготовці учнів до олімпіад, в їх проведенні і не є членами журі або оргкомітету відповідного етапу змагань.

3.18. Команду чисельністю понад 5 осіб супроводжує двоє дорослих, які є керівниками команди.

3.19. Керівники команди відповідають за збереження життя і здоров'я членів команди.

3.20. Керівники команд, представники навчальних закладів повинні забезпечити своєчасне оформлення документів, передбачених у пункті 3.15 цього розділу, прибуття учнів на олімпіаду і повернення їх до навчальних закладів.

3.21. Керівники команд після прибуття до місця проведення відповідного етапу олімпіади подають до оргкомітетів копії звітів і заявок, оригінали яких були попередньо надіслані до оргкомітетів за місцем проведення змагань, на право участі учнів у них. До заявки на олімпіади з інформатики, інформаційних технологій включаються відомості про програмне та апаратне забезпечення, мову програмування для кожного учня, які узгоджуються з оргкомітетами відповідних олімпіад.

IV. Апеляція

4.1. Учасники олімпіад усіх етапів мають право ознайомитися з відповідями (розв'язками) завдань, запропонованими журі, та з попередніми результатами перевірки робіт учасників до підбиття остаточних підсумків.

4.2. У разі виникнення питань учасники мають право після завершення всіх турів відповідного етапу змагань подавати заяву в письмовій формі апеляційній комісії з приводу правильності та об'єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати письмову відповідь (за вимогою) до підбиття остаточних підсумків відповідних змагань.

Строки подання апеляції визначаються оргкомітетом, про що повідомляється учасникам перед початком змагань.

У заяві учень повинен зазначити причину апеляції.

4.3. Для проведення апеляції оргкомітетом олімпіад створюється апеляційна комісія,до складу якої входять: 2 експерти­консультанти, голова журі та голова оргкомітету, а в разі відсутності голови оргкомітету – його заступник. У випадку рівності голосів під час голосування вирішальним є голос голови оргкомітету, а в разі відсутності голови оргкомітету – його заступник..

4.4. Якщо олімпіада проводиться в один день, попередні результати оприлюднюються наступного робочого дня о 9 годині на освітньому порталі Рівненщини (rivneosvita.org.ua).

Заяву про апеляцію у письмовій формі учасник має право подати голові апеляційної комісії у день оголошення попередніх результатів впродовж 5 годин, не пізніше 14 години.

Якщо олімпіада проводиться у два дні, попередні результати оголошуються її

учасникам в останній день проведення олімпіади. Заяву про апеляцію у письмовій формі учасник має право подати голові апеляційної комісії впродовж 1 години після ознайомлення з попередніми результатами.

13.11.2015 Рівненська обласна державна адміністрація ­ Нормативна база http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/catalog/print/4171.htm 9/11

4.5. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та надається для ознайомлення заявнику.

V. Нагородження учасників олімпіад

5.1. Переможцями відповідного етапу олімпіад вважаються учні, нагороджені дипломами I, II та III ступенів.

5.2. Прізвища, імена переможців та учасників змагань записуються в дипломах у називному відмінку.

5.3. Переможці I, ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів визначаються на спільному засіданні відповідних оргкомітетів та журі відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади.

5.4. Переможці І, ІІ, III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних

предметів нагороджуються дипломами I, II, III ступенів окремо за класами у кількості, яка не перевищує 50% числа учасників змагань відповідного класу з орієнтовним розподілом кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3.

Переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом виступів на всіх обов'язкових турах відповідного етапу олімпіади набрав менше ніж третину від максимально можливої сумарної (за всіма обов'язковими турами) кількості балів.

5.5. Результати проведення І етапу олімпіад із навчальних предметів затверджуються відповідними наказами загальноосвітніх навчальних закладів.

Результати проведення ІІ етапу олімпіад із навчальних предметів затверджуються відповідними наказами відділів, управлінь освіти районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення.

Результати проведення ІІІ етапу олімпіад з навчальних предметів затверджуються відповідним наказом управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

VI. Оргкомітет олімпіад

6.1. Оргкомітет створюється із числа керівників навчальних закладів, наукових

установ та організацій, що проводять олімпіади, працівників методичних установ, представників місцевих органів державної влади, громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо (за згодою).

6.2. Очолює оргкомітет голова, який має заступників і секретаря. Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації проведення відповідної олімпіади, бере участь у роботі апеляційної комісії.

6.3. Оргкомітет.

6.3.1. Проводить організаційну роботу з підготовки і проведення олімпіад.

6.3.2. Забезпечує порядок проведення олімпіад.

6.3.3. Створює комісію, яка проводить реєстрацію учасників олімпіад, перевіряє відповідність складів команд до переліку осіб, поданих у заявках, наявність і правильність

оформлення документів, передбачених пунктом 3.11 розділу III Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади.

6.3.4. Готує документацію для проведення олімпіад (програми, бланки протоколів, звіти тощо).

6.3.5. Формує склад учасників олімпіад наступних етапів із числа переможців

попереднього етапу за результатами їх виступів на змаганнях або за результатами відбірково­тренувальних зборів.

6.3.6. На спільному з журі засіданні приймає рішення щодо визначення переможців олімпіад та нагородження переможців і учасників олімпіад, визначають персональний склад учасників відбірково­тренувальних зборів та остаточний склад команд у наступному етапі змагань, готує документацію про результати виступу команд.

6.3.7. Сприяє висвітленню результатів олімпіад у засобах масової інформації.

6.4. Секретар оргкомітету олімпіади, забезпечує ведення необхідної документації.

6.5. Документація і роботи учасників I етапу олімпіад зберігаються у загальноосвітніх навчальних закладах, II етапу – у відділах, управліннях освіти районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, III етапу – в Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти впродовж року з дня закінчення олімпіади.

13.11.2015 Рівненська обласна державна адміністрація ­ Нормативна база

http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/catalog/print/4171.htm 10/11

VII. Журі олімпіад

7.1. Журі формується з фахівців відповідного профілю з числа наукових працівників академічних установ та вищих навчальних закладів, викладачів, учителів, методистів тощо (за згодою). Його очолює голова, який має одного або кількох заступників; решта –члени журі, доручення між якими розподіляє голова, а за його відсутності – заступник.

7.1.1. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості учасників, які беруть участь у відповідній олімпіаді.

7.1.2. До складу журі III етапу олімпіад не можуть входити близькі особи

учасників відповідних змагань.

7.2. Голова журі.

7.2.1. Забезпечує об'єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників змагань

7.2.2. Надає науково­методичну допомогу членам журі під час перевірки робіт

учасників змагань.

7.2.3. Формує та очолює предметно­методичну комісію зі складання завдань для олімпіад.

7.2.4. Бере участь у роботі апеляційної комісії.

7.3. Журі.

7.3.1. Перевіряє та оцінює учнівські роботи.

7.3.2. Після завершення змагань проводить консультації для учасників олімпіад і керівників команд щодо виконання запропонованих завдань.

7.3.3. Аналізує рівень підготовки учасників змагань, готує подання про

нагородження переможців, складає відповідний аналітичний звіт.

7.3.4. Надає до оргкомітету відповідного етапу олімпіад, аналітичні звіти про

результати проведення відповідного етапу змагань.

7.3.5. Рекомендує кандидатів до складу команд для участі у наступному етапі

змагань.

7.3.6. Рекомендує персональний склад учасників відбірково­тренувальних зборів команд з підготовки до заключних етапів відповідних олімпіад.

7.4. Експерт­консультант олімпіади.

7.4.1. Надає науково­методичну допомогу членам журі під час перевірки робіт

учасників змагань.

7.4.2. Бере участь у роботі апеляційної комісії.

7.4.3. Бере участь у засіданні журі або спільному засіданні журі та оргкомітету, де має право дорадчого голосу.

13.11.2015 Рівненська обласна державна адміністрація ­ Нормативна база

http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/catalog/print/4171.htm 11/11

7.4.4. Бере участь у складанні аналітичних і науково­методичних документів за

результатами проведеної олімпіади.

VІІІ. Фінансування

8.1. Проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів фінансується за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

8.2. Витрати на проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, проживання, харчування, культурно­масові заходи, оплату роботи членів журі та оргкомітетів, експертів­консультантів, заохочення учасників несуть відповідні відділи, управління освіти, установи і навчальні заклади, які їх проводять.

Витрати на проїзд (в обидві сторони) учасників змагань, харчування в дорозі,

відрядження осіб, що супроводжують учасників, проведення відбірково­тренувальних зборів кандидатів до складу команд на наступний етап олімпіад несуть відповідні відділи, управління освіти районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, установи і навчальні заклади, які направляють команду або окремих учасників на олімпіаду.

8.3. Харчування учасників І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із

навчальних предметів проводиться за нормами, передбаченими для вихованців шкіл­ інтернатів.

8.4. Оплата відряджень членів оргкомітетів, журі, експертів­консультантів та

координаторів Всеукраїнських учнівських олімпіад здійснюється за рахунок установ, у яких вони працюють.

8.5. До роботи зі складання завдань для олімпіад та до участі в роботі оргкомітету і журі можуть залучатися працівники різних навчальних закладів, установ та організацій на договірних підставах з оплатою праці відповідно до чинного законодавства.

         Першою стартувала районна олімпіада з трудового навчання учнів 9, 11 класів, яка проводилася на базі Дубровицької ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2.

         Цього ж дня за завданнями Рівненського ОІППО проведено районний тур Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка серед учнів 5-11 класів.

Успішного старту всім учаникам районних олімпіад та плідної праці членам журі !

Завідувач КУ «Дубровицький

районний методичний кабінет»                                           Т.Таборовець

 

Категорія: Освітні новини району | Переглядів: 936 | Додав: miko | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Категорії розділу
Для батьків [60] Освітні новини району [248]
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Листопад 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Архів записів
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0